Sikeresen zárult az eddigi legnagyobb kutatás-fejlesztési projektünk

2019.12.02. 14:15:00

2019. november végén sikeresen lezárult a vizekben lévő gyógyszerszármazékok kockázatait feltáró K+F projektünk. A hivatalosan "A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszerbiztonsági kokcázatati és kockázatcsökkentő fejlesztések" elnevezésű projektünk zárókonferenciájára november 21-én került sor.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap több mint egymilliárd forintos támogatásával, a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében valósult meg a projekt Budapest és ingázási zónájának népességdinamikájával, a lakossági fogyasztás által okozott szennyezésekkel kapcsolatban.

A jövő nagy kihívása a felszín alatti vizek — és azon belül ivóvízbázisaink — vonatkozásában a szennyvizekkel a környezetbe, a felszíni vizekbe és onnan a felszín alatti vizekbe kerülő gyógyszermaradványok kérdésköre, azok eltávolítása (szűrése, bontása), de elsősorban az ivóvízellátást biztosító vízbázisok megóvása ezen mikroszennyezőktől.

Az Aquaprofit Zrt. több mint húsz éves vízbázisvédelmi és vízgazdálkodási tapasztalatára alapozva az ivóvízbázisok gyógyszerszármazékokkal és hormonokkal való terheltségét vizsgálta a projekt keretében, valamint szűrési technológiák hatékonyságának kutatását végezte.

Kutató-fejlesztő munkatársaink a hidrogeológiai adottságok figyelembevételével dolgozták ki a mintavételi terveket, melyek a vízellátás teljes útjának vizsgálatát lehetővé tették Budapest területén és környezetében a felszíni víz — felszín alatti víz (ivóvízbázisok) — az ivóvíztisztítás technológia — hálózati víz kijelölt pontjaiban. A mintavételeket a termelő objektumokon kívül monitoring kutakra, és a vízbázisok utánpótlódási területét érintő patakokra is kiterjesztették. A vízbázisokhoz kapcsolódóan több mint száz gyógyszerszármazék és hormon vizsgálata valósult meg közel 700 mintavétel során.

Ezen komplex mintavételek által sikerült diagnosztizálnunk a felszín alatti vízbázisokban előforduló leggyakoribb gyógyszer hatóanyagokat a vizsgáltak közül. Képet kaptunk a parti szűrés hatékonyságáról, a több ütemben végzett mintavételek által szezonális hatásokat tudtunk azonosítani hatóanyag típusonként, nagyon értékes eredmények születtek a hálózati vízminták tekintetében, valamint eredményeinkre alapozva kockázatcsökkentő megoldásokat összefoglaló módszertant dolgoztunk ki.

Hatékony szűrési technológiák kutatása céljából mérnökeink saját fejlesztésű mintaberendezéssel több sorozatban teszteket végeztek az iparban használt víztisztítási technológiák (ún. minta technológiák), valamint egyes szűrőtöltetek hatékonyságának vizsgálata céljából. A sikeres tesztek eredményeképpen a leggyakoribb gyógyszerszármazékok koncentrációjának hatékony csökkentésére alkalmas víztisztító berendezés prototípusának kifejlesztésére látunk lehetőséget a jövőben.

További részletek a projekt honlapján találhatók.