Brüsszeli elismerés: LEGJOBB LIFE PROJEKT DÍJ!

2018.05.29. 14:18:00

Az elismerést tanúsító plakettet ünnepélyes keretek között, a Brüsszelben megrendezett díjátadón a konzorcium képviseletében személyesen vehettük át. Óriási elismerés ez az egész projektcsapat számára!

A Kisalföldi Homokpuszta projekt (LIFE08 NAT/H/000289 ) a győrszentiványi katonai lő- és gyakorlótér kiemelt fontosságú természetvédelmi értékeinek megóvását és helyreállítását célozta meg.

 

Az Európai Unió LIFE+ programja keretében elnyert, 1,73 millió eurós költségvetésű projekt segítségével lehetővé vált a kisalföldi homokpuszta területén elhelyezkedő honvédségi lő- és gyakorlóterület jelentős részének természetvédelmi célú helyreállítása. A projekt keretén belül elsősorban a más kontinensekről behurcolt, agresszíven terjedő növények, így az akác, a selyemkóró vagy a bálványfa eltávolítására került sor, mert ezek gyors terjedésükkel kiszorítják a természetes élőhelyek fajait, és amelyek helyén fajszegény, gyomos közösségek alakulnak ki, ezzel veszélyeztetik a hazai élővilágot. A homokpuszta területén belül több helyen is problémát jelent a háztartási hulladékok, gumik, műanyagok, illetve veszélyes hulladéknak minősülő anyagok lerakása. A pályázat keretében felszámolásra kerültek az illegális hulladéklerakók, továbbá elbontottuk a használaton kívüli katonai épületeket, betontömböket is. Helyükön a természetes domborzat és növényzet helyreállítása érdekében homokbuckák, buckaközi mélyedések kialakítása történt meg.

Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében a konzorciumi partnerek szoros együttműködésben dolgoztak az elmúlt években, így a Kisalföldi homokpuszta projekt egy újabb bizonyítéka annak, hogy a természeti értékek megőrzése érdekében végzett természetvédelmi intézkedések és a katonai tevékenységek jól megférnek egymás mellett. Büszkék vagyunk arra, hogy partnereinkkel, a Honvédelmi Minisztériummal, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.-vel közösen tudtunk tenni azért, hogy gyermekeink és unokáink is felfedezhessék az itteni táj természet adta szépségét, gyönyörködhessenek az itt élő védett állat- és növényvilág sokszínűségében!