Optimális megoldások a tiszta vízért

Megfelelő tisztaságú vízre nem csak az emberi szervezetnek van szüksége, a mezőgazdaság, az állattenyésztés sem létezhet nélküle, nem is beszélve például a sok helyen a turizmus motorját jelentő fürdőkomplexumokról vagy bizonyos ipari vállalkozásokról, mint az élelmiszeripar. Azt pedig, hogy mi minősül tisztának, európai uniós csatlakozásunk óta még szigorúbb szabályok határozzák meg: jelentősen kisebb lett az ivóvízben lévő természetes eredetű szennyező komponensek, például az arzén, a bór, a fluorid, a nitrit, az ammónium mennyiségének megengedett határértéke. Mindez azt is jelenti, hogy a víztisztasággal kapcsolatos gondokat csak komplex módon lehet kezelni.

Például fel kell mérni, hogy a probléma megoldható-e víztisztítási technológia alkalmazása nélkül. Amennyiben erre nincs mód, úgy a konkrét vízösszetétel és a kapacitások ismeretében meg kell találni az optimális technológiát. Vállalatunk az ammónium eltávolítására vonatkozóan például alkalmazza a kémiai és a biológiai módszert is, az arzén hagyományos, koagulációs eljárással történő eltávolítása mellett az adszorpciós megoldások terén is vannak jól hasznosítható tapasztalataink. Mindig arra törekszünk, hogy a javasolt és kiépített rendszer automatikus vezérléssel, környezetbarát megoldásokkal és alacsony üzemeltetési költséggel működjön, természetesen a hatályos jogszabályok előírásainak maximális betartása mellett.

Vállaljuk a többi között:

  • a víziközmű-infrastruktúra komplex átvilágítását, a fejlesztési igények meghatározását,
  • előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését,
  • környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítését,
  • vízjogi, környezetvédelmi és építési engedélyezési, valamint kiviteli tervek elkészítését,
  • pályázati dokumentációk összeállítását,
  • pályázati források feltérképezését,
  • teljes ivóvízminőség-javító programok kidolgozását, megvalósítását.