Vizeink védelmében, szakszerűen

A környezetvédelem napjainkban minden beruházás egyik legfontosabb sarokköve, hiszen hosszú távon fenntartható, integrált fejlesztéseket csak az ökológiai szempontok figyelembevételével lehet megvalósítani. Különösen igaz ez a vízzel kapcsolatos projektek esetében, amikor a vizek felhasználása többféle módon hatással lehet az adott területre.

Az egyik legfontosabb feladat a sérülékeny földtani környezetű vízbázisok biztonságba helyezése, a kutak védőövezet-rendszerének kialakítása: csak így lehet megóvni a vízbázisokból nyert ivóvíz minőségét az esetleges felszíni – emberi tevékenységek által okozott – szennyezésektől. Ezt a folyamatot itthon rendelet szabályozza, az előírásokat minden projekt esetében be kell tartani, legyen szó meglévő, üzemelő vízbázisok fejlesztéséről vagy távlati célokat kielégítő vízbázisok védelméről. Fokozott védelemben kell tartani az ivó-, ásvány- és gyógyvízbázisokat, ennek módját részletes szabályok határozzák meg.

Korántsem egyszerű feladat tehát vizet biztosítani egy településnek, fürdőnek vagy gyárnak. Vállalatunk mérnökei az elmúlt években minden vízbázistípus esetén szerteágazó tapasztalatokra tettek szert, amelyeket naprakész ismereteikkel kiegészítve sikerre visznek bármilyen projektet.