Átgondolt változások a területfejlesztésben

Szűkülő munkalehetőségek, a fiatalok elvándorlása, az életszínvonal romlása – napjainkban sajnos sok település küzd hasonló problémákkal. Egy ilyen területet sikeressé, vonzóvá tenni rendkívül nagy körültekintést igénylő feladat. Részletekbe menően fel kell mérni az adottságokat, a problémákat, a lehetőségeket, majd olyan tervet kell készíteni, amely a környezetvédelmi szempontok betartása mellett hosszú távon is fenntartható, integrált fejlesztést eredményez a helyiek igényeivel összhangban.

Egy ilyen fejlesztés sarokpontja gyakran a vízhez, illetve az ahhoz kapcsolódó gazdálkodáshoz, néhány esetben a turizmushoz kötődik, ez pedig azt jelenti, hogy a sikerhez számos szakterület gördülékeny együttműködésére, egy-egy terület településeinek összefogására, a változások összehangolására van szükség. Mindebben cégünk egyedülállóan gazdag tapasztalattal rendelkezik.

Komplex területfejlesztési programjaink, területi terveink középpontjában a klímaadaptáció áll: az éghajlati, környezeti viszonyokat és változásokat figyelembe véve, a természetes vizekben rejlő lehetőségeket kiaknázva valósítunk meg olyan projekteket, amelyek a táj megfelelő használatára alapozva eredményezik a gazdaság fellendülését. Mindezt úgy, hogy mindvégig az élhető környezet kialakítása, a fenntarthatóság a cél.

A fejlesztéseket nemzetközi szintre tudjuk emelni: együttműködési és kutatás-fejlesztési projektjeinkbe határainkon túli partnereket is be tudunk vonni, növelve ezzel a hatékonyságot. Tájhasználatváltásra és vízvisszatartásra épített mintaprogramjaink szintén a tapasztalatok gyűjtését és továbbadását szolgálják.

Főbb szolgáltatásaink:

  • komplex fejlesztési program kidolgozása és menedzselése a fenntartható tájgazdálkodás jegyében,
  • ökológiai alapú gazdálkodás megtervezése, a területhasználat megfelelő kialakítása,
  • fenntartható gazdaságfejlesztésen alapuló kistérségi fejlesztési stratégiák kidolgozása,
  • kistérségek nemzetközi pozicionálása, kapcsolatépítés.