Komplex szennyvízkezeléssel az egészséges környezetért

Gondos tervezést, összehangolt munkát igényel, hogy egy település lakosai tiszta vízhez jussanak, ám a teljes siker érdekében a keletkező szennyvízzel kapcsolatos feladatokról sem szabad elfelejtkezni. A hiányzó csatornahálózat vagy a nem megfelelő szennyvíztisztítás ugyanis veszélyeztetheti, akár károsíthatja is a talajvizet, az ivóvízbázisokat, de az emberi egészséget is, megnövelheti a vízellátási költségeket, sőt, akadályozhatja egy térség településeinek, gazdaságának fejlődését.

Az elmúlt években gyakran találkoztunk ilyen nehézségekkel, így szerteágazó tapasztalatokra tettünk szert a szennyvízhez kapcsolódó problémák komplex kezelésében, legyen szó a feladatok feltárásáról, a fejlesztési koncepció kialakításáról, a beruházások előkészítéséről vagy magáról a megvalósításról.

Minden esetben – a fenntarthatóság, a gazdaságosság mellett – elsődlegesnek tartjuk a környezetvédelmi szempontokat: a tervezett fejlesztés hatásait megvizsgáljuk például a vízvédelem, a zajterhelés, a levegőtisztaság és a hulladékgazdálkodás szempontjából is. A szennyvíztisztítási feladatok elválaszthatatlan részének tekintjük a keletkező szennyvíziszap környezetbarát kezelését is, minden lehetséges esetben törekszünk a hasznosítására.

Partnereink igényeitől függően vállaljuk például az alábbi feladatok elvégzését:

  • a lakossági és az ipari igények felmérését,
  • a szennyvíz-elvezetési koncepció kidolgozását (javaslatot teszünk települési vagy térségi rendszerek kialakítására),
  • a szennyvíztisztító telep helyének meghatározását (figyelemmel a domborzati adottságokra, a tisztított szennyvíz elhelyezési lehetőségére és minden lényeges, speciális helyi körülményre),
  • a beruházások előkészítését (beruházási alternatívák kidolgozása és elemzése, döntés-előkészítés, engedélyezési és kivitelezési, építési tervek kidolgozása),
  • a szennyvízelvezető rendszer megtervezését (csatornahálózat nyomvonala, anyaga, átemelők kialakítása stb.),
  • az igényeknek és a hatósági előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítási technológia kiválasztását, megtervezését és megvalósítását,
  • meglévő rendszerek felújítását, korszerűsítését.