Tevékenységeink
Víziközmű-fejlesztés, vízgazdálkodás

Vízkészletünk nemcsak természeti érték, hanem egy térség jövőjének kulcsa is lehet – de csak akkor, ha a fejlesztési tervek a fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontok szerint, a 21. századi, integrált fejlesztéskultúra elveinek megfelelően valósulnak meg.

Fürdő-, turizmus- és területfejlesztés

Ahhoz, hogy egy térség, település fejlesztése hosszú évek múlva is a helyiek érdekeit szolgálja, vagy hogy az új létesítményt nyereségesen lehessen üzemeltetni, már az első lépéseket is az integrált fejlesztés, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve kell megtenni.

Környezetvédelmi tanácsadás

A környezetvédelem napjainkban minden beruházás egyik sarokköve. Partnereinket a projekt tervezésétől kezdve a kivitelezésen át egészen a monitoringfeladatok elvégzéséig segítjük, beleértve a szükséges hatósági engedélyek beszerzését is.

Projektfejlesztés és finanszírozás

Az anyagi feltételek meghatározzák egy beruházás, fejlesztés sikerességét. Ezért projektjeink során már a kezdetektől szem előtt tartjuk a gazdaságosságot, a későbbi fenntartható üzemeltetést, szükség esetén támogatást nyújtunk a közvetlen brüsszeli forrásszerzésben is.