Átgondolt felszíni vízgazdálkodással a gazdaság fejlesztéséért

Az elmúlt évek szélsőségesbe hajló időjárási viszonyai felhívták a figyelmet arra, hogy sokkal tudatosabban kell bánnunk természetes vizeinkkel, ha szeretnénk megelőzni az aszály vagy éppen az árvizek, felhőszakadások okozta károkat. Mindezt természetesen a környezetvédelmi szempontok maradéktalan figyelembevételével kell végrehajtanunk, ha nem szeretnénk újabb problémákat generálni. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a végeredmény ne csak a vízgazdálkodás, hanem a gazdaságfejlesztés szempontjainak is megfeleljen. Egy-egy gazdaságfejlesztési program alapját maga a vízgazdálkodás komplex fejlesztése is megteremtheti.

Éppen ezért a felszíni vízrendezési munkálatokat csak kellő gondossággal előkészített tervek birtokában szabad megkezdeni. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy minden ilyen típusú tevékenység hatással van egymásra: a vízgyűjtő területen történő vízvisszatartás és víztározás, a felesleges vizek elvezetése, a talajvízszint szabályozása, az árvizek, a belvíz, az erózió elleni védekezés mind-mind összefügg. Ugyanakkor az alkalmazható megoldások eltérnek egymástól annak függvényében, hogy sík- vagy dombvidéki vízkárjelenség ellen kell fellépni.

Mint sok más esetben, ilyenkor is a megelőzés a leghatásosabb védekezés, amely számos feladatot generálhat, például vízrendezési létesítmények kiépítését (beleértve a tározókat és záportározókat is), a meglévő művek, létesítmények rendszeres karbantartását, a folyami mederrendezést.

Az elmúlt évek során sok és sokféle tapasztalatot szereztünk az ilyen projektek minden fázisának kivitelezésében, így ennek a rendkívül összetett problémakörnek a megoldásában többféle szolgáltatással tudjuk segíteni partnereinket:

  • részvétel az országos programok felmérésében és előkészítésében,
  • a fejlesztések pénzügyi hátterét biztosító uniós és hazai pályázatok elkészítése,
  • közreműködés a nyertes projektek beruházásainak végrehajtásában,
  • vízrendezési létesítmények műszaki tervezése, a kapcsolódó környezetvédelmi vizsgálatok elvégzése, tanulmányok készítése, engedélyek beszerzése,
  • pénzügyi-gazdasági elemzések elvégzése,
  • generálkivitelezés.